ANO NGA BA

Mga sabi-sabi ng isang lalaking mukhang may maraming problema sa buhay. Nais niyang tumakas kahit sa ilang saglit lang at makaranas ng isang malupit at matagalang paglalakbay sa bawat sulok ng ating mundo.

Articles

Maaari bang hindi blog ang ipost ko dito? Pagkain naman.

Maaari bang hindi blog ang ipost ko dito? Pagkain naman.